“Voćar piramida” Visoko: 4.500 tone svježe šljive za EU tržište

vijest-sljiva-02Domaća šljiva će put tržišta EU. Nakon potpisivanja ugovora s kupcima u završnoj je fazi priprema jedinstvene – usaglašene ambalaže u kojoj će biti obavljen transport do kupaca.

Vjerovatnoća je velika da će ovaj projekat postati svojevrsni brend za šljive sa “Zapadnog Balkana”. I ovaj primjer pokazuje da su tržišne mogućnosti velike kada je u pitanju tržište EU, samo je važno ponuditi proizvod s kojim oskudjeva isto.

www.vocar-piramica.ba