Kontakt

Voćar Piramida d.o.o

Čekrekčije, 71300 Visoko

Tel. +387-32-730 250

Fax. +387-32-730 251

Mob. +387-61-792 284

E-mail: info@vocar-piramida.ba
agronom@vocar-piramida.ba

PDV-218574910005

ID-4218574910005

email-icon copy

www.vocar-piramida.ba